W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminne Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminne Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia:

  • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminne Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Stępień. Kontakt: pp2.sekretariat@szkola.trzebnica.pl, tel. 713120922. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminne Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy odpowiada Katarzyna Stępień, pp2.sekretariat@szkola.trzebnica.pl, tel.713120922.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Przedszkole to 3 odrębne budynki oznaczone dużymi literami A, B, C. Do przedszkola prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Wojska Polskiego. Do budynku A prowadzi 6 schodów wraz z podjazdem dla wózków oraz podwójnymi poręczami.  Do budynku B prowadzi 5 schodów z pojedynczą poręczą po lewej stronie, brak jest podjazdów dla wózków. Do budynku C prowadzi 7 schodów oraz specjalny, przystosowany podjazd wraz z podwójnymi poręczami. W każdym budynku znajdują się dodatkowe wejścia, które służą jako wyjścia ewakuacyjne. W budynku C wszystkie wejścia przystosowane są dla wózków.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.


Budynek A jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do sal 3-5. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Na parterze znajduje się sekretariat oraz gabinet dyrektora, które przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.
 

Budynek B jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do sali nr 7. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Na parterze znajduje się szatnia dla dzieci.

Budynek C jest jednopoziomowy, posiada platformę. Korytarz w budynku jest szeroki, szatnia dzieci jest duża i szeroka. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 

Personel przedszkola jest przeszkolony i udziela pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej